Individuell handledning

Individuellt Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Kursbeskrivning
Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete. Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg;
Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.
Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

Praktisk information
Kurslängd: 8 veckor. Omfattning: Ett möte á 60 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Kursledare: Leah Zepeda Persson, certifierad handledare. 
Plats: Luntmakargatan 52, Stockholm (alt. digitalt via Zoom). 
Avgift: 350 kronor per tillfälle. (Finns möjlighet till delbetalning för privatpersoner). 
Övrigt: Kursmaterial ingår.
Kurslitteratur kan eventuellt tillkomma.