Återgång till ett meningsfullt liv med hjälp av sorgbearbetning...


Sorgconsulting  ger dig verktygen och handledning för att du på bästa sätt ska kunna bearbeta dina känslomässiga problem och sorg.  Utbildningen vi arbetar efter är en metodik framtagen från The Grief Recovery Method som har sitt ursprung från USA och som grundades 1980 av John James och Russel Frieman. 

Vi som arbetar här är utbildade i metodik och behandlingsform genom Svenska Institutet för sorgbearbetning, både för individuell handledning och gruppbearbetning.


Det går även att boka föreläsning om sorgbearbetning. För mer information vänligen kontakta oss via mejl,

sorgconsulting@gmail.com 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram @sorgconsulting. Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar 

på framtiden spricker. 

Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat 

hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. 

Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt. 

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. 

För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade 

känslor i relationen.  Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. 

Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

 Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. 

Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. 

Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.